Jannie Sonnema heeft van 1977 tot 1991 gewerkt bij de sociale diensten van Gorinchem en Leerdam. In Gorinchem was zij verantwoordelijk voor de verwerkingen en betalingen van de uitkeringen en voor het (mede)opstellen van de periodieke externe verantwoording. In Leerdam voor het applicatiebeheer van GISSO.

In 1991 heeft zij de gemeente Leerdam verlaten om als consultant bij een automatiseerder (IGA, Kramers IGA, CIOB Kramers,Centric), die onder meer programmatuur (GISSO) maakt voor sociale diensten, in dienst te treden.

In deze functie van consultant heeft zij mede gezorgd voor de verdere ontwikkeling van GISSO. Verder behoorde tot haar taken het verzorgen van ondersteuning bij implementatie trajecten en het opleiden/begeleiden van gebruikers.

Vanaf 1999 is zij werkzaam geweest voor een detacheringsbureau, die met name actief is op het gebied van de gemeentelijke overheid. Daarbij heeft zij invulling gegeven aan opdrachten bij diverse gemeenten en heeft zij ondermeer de volgende taken uitgevoerd:


    * applicatiebeheer;
    * verwerken en betaalbaarstellen uitkeringen;
    * samenstellen kwartaal- en jaardeclaraties;
    * verzorgen afdrachten aan belastingdienst en bedrijfsvereniging;
    * onderhoud van Word macro's;
    * begeleiden van administratief medewerkers;
    * verzorgen interne cursussen.